disperzní lepdidlo do korku W220 1kg Zobrazit větší

Pouze online

Jednoslo?kov?, disperzn? lepidlo do korku W220 1kg

KLW2201KG

Nový produkt

Jednoslo?kov?, disperzn? lepidlo do korku W220

Více informací

269 Kč s DPH

Více informací

Z?KLADN? PARAMETRY

Jednoslo?kov? lepidlo na b?zi vodn?ch disperzn?ch polymer?. Neobsahuje organick? rozpou?t?dla. Je charakterizov?no dlouhou pracovn? dobou a vysokou pevnost? vazby. V?robek je p?ipraven k pou?it?.

POU?IT?

Lepidlo W220 je ur?en? pro lepen?:

- korku na ze?

- korkov?ch desek

- korkov?ch parket

- korkov?ch li?t

- korkov?ch rol?

- pro lepen? korku s korkem a korku do betonov?ho, malovan?ho a d?ev?n?ho povrchu.

Krom? toho m??e b?t pou?it pro lepen?:

Textilu, p??rodn? a syntetick? k??e, n?kter?ch plast?, jako? i lepenky a podobn?chmateri?l?.

?

Lepidlo je ur?en? do pou?it? ve vnit?n?ch prostor?ch nebo ve?ejn?ch budov?ch a m??e b?t pou?ito na podklady s podlahov?m topen?m.