Pouze online

Korkov? deska 10mm

PLT10MM

Nový produkt

Korkov? deska 915?x 610?x 10mm

Více informací

336 Kč s DPH

Parametry

Délka915mm
Šíře610mm
Tloušťka10mm

Více informací

V?echny desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitn?ho korku, se sv?tl?m zrnem.

Vyu?it?:

 • ve stavebnictv? (akustick? a tepeln? izolace pod plovouc? a lepen? podlahy, izolace a v?zdoba st?n a podlah, vibra?n? izolace stroj?, budov a prostor, dilata?n? v?pln?)
 • v obuvnictv? (v?roba podr??ek a obuvnick?ch platforem, v?roba podpadk?, pat a vlo?ek do bot, prvky ortopedick? obuvi)
 • v reklamn?m dekora?n?m pr?myslu (podlo?ky, podnosy, galanterie z korku, korkov? v?v?sky, reklamn? dopl?ky)
 • krom? toho: v ryb??stv? (rukojeti ryb??sk?ch prut?), n?bytk??stv? (bytov? textil a d?hy), automobilov?m pr?myslu (t?sn?n? a distan?n? korky), model??stv?, sou??sti hudebn?ch n?stroj?, ??sti elektrick?ch za??zen?, prvky, hry a hra?ky pro d?ti, a mnoho dal??ch.

Vlastnosti nami nab?zen?ho korku:

 • lehkost
 • vysok? flexibilita a pru?nost
 • vysok? mechanick? odolnost
 • vysok? stupe? tepeln? izolace
 • dobr? rozptyl a ?tlum zvuku
 • odolnost proti st?rnut? a mnoho ?kodliv?ch l?tek
 • odolnost proti mikrobi?ln? aktivit?, pl?sn?m a houb?m
 • snadn? zpracov?n?
 • n?zk? absorpce vody
 • vysok? koeficient t?en?
 • antistatick? a anti-alergick?
 • ??inn? izola?n? bari?ra proti vlivu ?kodliv?ch emis? z jin?ch materi?l? a vodn?ch ?ilek