N?st?nn? korek MALTA YELLOW

SCNDEKORYELLOW

Nový produkt

N?st?nn? korek MALTA?YELLOW je voskovan? korek srozm?ry desek 600 x 300 mm?a lou??kou 3mm.

Více informací

309 Kč s DPH

309 Kč za m<sup>2</sup>

Parametry

Délka300mm
Šíře600mm
Tloušťka3mm
Tepelná vodivost0,053 W/mK
Hustota260-310 kg/m3
Obal1,98 m2/pak
Plodnost2-4%

Více informací

N?st?nn? korek se id?ln? hod? k pou?it? jak doma tak v kancel??i. N?st?nn? korek se charakterizuje celou ?k?lou vlastnost?:

  • jedn? se o p??rodn? materi?l,
  • poskytuje zvukovou izolaci, tlumen? hluku v m?stnosti, ve kter? je aplikov?n
  • zaji??uje tepelnou izolaci, m?stnost, ve kter? byla nalepena korkov? st?na se obvykle st?vaj? teplej??,
  • korkov? st?na udr?uje vlhkost a zabra?uje v?skytu pl?sn? a hub,
  • jedn? se o produkt antialergick?.

?irok? ?k?la barev a vzor? korkov? st?ny s?rie?MALTA, TEXAS, VIRIGN, ATENA, CALIFORNIAumo??uje libovoln? uspo??d?n? m?stnosti a p?iv?st ji k pot?eb?m u?ivatele. N?st?nn? korek d?ky sv?mu velmi estetick?mu vzhledu vn??? do m?stnosti, ve kter? byl pou?it, p?irozenou eleganci a p??telsk? a ekologick? design.

Příslušenství