Pouze online

Expandovan? korek 20mm

EKSP20MM

Nový produkt

Expandovan? korek 20mm

Více informací

202 Kč s DPH

Parametry

Délka1000mm
Šíře500mm
Tloušťka20mm
Tepelná vodivost0,037 - 0,040 W/mK
Hustota80 - 320 kg/m3
Měrná tepelná1,67 Kj/Kg°C
Provozní teplota-180°C - + 120°C

Více informací

Expandovan? korek je druh aglomerovan?ho korku, kter? se pou??v? jako izola?n? materi?l. Je to voliteln? volba pro pou?it? p?nov?ho polystyrenu nebo miner?ln? vlny. Nejv?t?? jeho v?hodou je, ?e je vyroben z zcela p??rodn?ho materi?lu, kter?m je k?ra korkov?ho dubu.

Tento produkt je 100% p??rodn?, netoxick?, odoln? v??i v?em druh?m hub a pl?sn?m a neztr?c? sv? vlastnosti po mnoho let.

Expandovan? korek je materi?l, kter? ne???? ohe? a takt?? s?m hasne.


Expandovan? korek se pou??v? jako:

  • term?ln? a zvukov? izolace vnit?n?ch a vn?j??ch sten,
  • term?ln? a zvukov? izolace strop? (jako izola?n? materi?l pod betonvou mazaninu),
  • term?ln? a zvukov? izolace p?ochych st?ech, ?ikm?ch st?ech a teras,
  • vibra?n? izolace za??zen?, objekt? a prostor.
  • dekora?n? materi?l pro ter?ria

Nejv?t??mi v?hodami aglomerovan?ho korku jsou:

  • st?lost rozm?r?, bez ohledu na v?kyvy teplot a uplynul?ho ?asu,
  • bezpe?nost (ekologick? materi?l, spalov?n? neuvol?uje toxick? plyny),
  • velmi dobr? akustick? izolace