Dilatatiestroken 950x16x5mm Zobrazit větší

Dilata?n? korkov? li?ty 925x16x5mm

DYLM5

Nový produkt

27 Kč s DPH

Minimální množství pro objednání je 10

Parametry

Délka925mm
Šíře16mm
Tloušťka5mm

Více informací

Dilata?n? korkov? li?ty jsou li?ty vyroben? z vybran?ch zrn korku o velikosti zrna od 0,1 do 2 mm. Pou??vaj? se p?i spojov?n? dvou povrch?, jak?mi jsou nap??klad d?ev?n? podlahy s dla?bou. B?hem spojov?n? se sebou r?zn?ch materi?l?, nap?. d?evo s keramick?mi dla?dicemi, nebo tak? k?mene nebo koberece, nebo tak? dla?dice s plovouc? podlahou nebo kobercem, je t?eba db?t o to, aby se provedli pat?i?n? dilata?n? sp?ry v plo?e p?ed expanz? dilata?n? mezery. Korkov? dilata?n? li?ty kompentuj? nap?t? substr?tu v m?stech, kde je vysok? pnut?. Jejich vliv zabra?uje pnut? v materi?lu, co? ?asto vede k nevratn? deformaci. D?ky pou?it? dilata?n?ch li?t nedoch?z? k takov?mu po?kozen?, a d?le m?sto spojen? uz?sk?v? estetick? vzhled a je chr?n?no proti po?kozen?.

Dilata?n? listy se vyzna?uj? n?sleduj?c?mi rysy:

  • jsou vyrobeny z organick?ho a p??rodn?ho materi?lu, jako je korek,
  • jsou pru?n?,
  • maj?n snadnou instalaci.